Uitvoering van de visie

Onderzoek & Ontwikkeling

Sinds het idee om in 2014 een installatie te ontwikkelen die elektriciteit produceert met behulp van drijfvermogen in water, werkt ons team aan de implementatie van deze visie. In talloze benaderingen en experimenten en in ruil met industrie en wetenschap is nu een product gecreëerd dat de markt voor energieproductie permanent ten goede zal veranderen.

Energy Towers zet een innovatieve mijlpaal in duurzame elektriciteitsproductie met een unique selling point. Energy Towers kunnen bijna overal worden gebouwd. Ze dragen bij aan de voorzieningszekerheid van de bevolking in een mate die alleen fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie, gas of kernenergie tot nu toe hebben kunnen doen.

De KIT Campus Transfer GmbH (KCT) 1) begeleidt onze stappen wetenschappelijk. Simulaties voor het berekenen van de energieconversie zijn in opdracht gegeven en uitgevoerd. Momenteel wordt de detaillering van het ontwerp ondersteund door de efficiëntie van de aandrijfzuiger naar de generator-as te simuleren.

De uitkomsten van de simulatieberekening zullen worden gebruikt bij de bouw van een demonstratiemodel in Nederland. De start hiervan is gepland in Q4-2022. Een demonstratiemodel is een werkende versie van Energy Towers, zoals deze later geproduceerd gaan worden.

1) Voor het Karlsruhe Institute of Technology neemt de KIT Campus Transfer GmbH (KCT), als privéstructuur, taken op zich naast zijn eigen technologieoverdrachtseenheden, die, rekening houdend met het officiële mandaat en de ondernemersvereisten, beter geplaatst zijn bij dochterondernemingen.

 • 01

  Oprichting en exploitatie
  van Energy Towers Holding AG

 • 4. januari 2022
 • 03

  Voltooiing
  prototype simulatie

 • 30. november 2024
 • 23. december 2021
 • 02

  Opdracht
  tot simulatieberekening KIT Campus Transfer GmbH

 • 31. maart 2023
 • 04

  Proof of Concept